AdCreos toppbild

Strategiskt förändringsarbete

Verksamheten ska förändras, medarbetarna berörs och behöver vara delaktiga för att förändringen ska komma till stånd. Det är en utmanande uppgift och ofta är det bra att ta hjälp av utomstående för att få perspektiv på förändringsarbetet och hjälp med att sortera ut de viktiga frågeställningarna kring 

Varför förändringen måste göras

Vad det är som ska förändras

Hur det ska göras och

Vem som ansvarar för vad.